Studienkolleg Hannover

NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU TẠI HANOVER

Studienkolleg Hannover - STH

Hamburger Allee 42

30161 Hannover

Hiện không có sự kiện sắp diễn ra

Về chúng tôi

" Studienkolleg Hannover " - "STH" - hợp tác với các trường đại học ở North Rhine-Westphalia, Lower Sachsen và Sachsen, cung cấp cho bạn một sự chuẩn bị lý tưởng cho bài kiểm tra đánh giá và đảm bảo cho bạn một vị trí cho các khóa học được chọn ở Đức ngay khi bạn vượt qua kỳ thi và đáp ứng yêu cầu truy cập

Studienkolleg Hannover

Hamburger Allee 42

30161 Hannover

E-mail: info@studienkolleg-hannover.org

Tel: +491621378109

  • Facebook Studienkolleg Hannover
  • White Instagram Icon

Unsere Kooperationspartner

© 2020 Studienkolleg Hannover - STH